• slider-tina-1

  • slider-tina-2

Tineskapet Tina

For å oppnå best mulig resultat i et kjøkken er det viktig med to ting: varsomhet og førsteklasses råvarer. Ferske råvarer har alltid blitt ansett som det eneste alternativet, når man etterstreber et perfekt resultat. Takket være nye innfrysningsteknologier anses imidlertid selv frosne produkter for å holde høy kvalitet.

Opptiningsprosessen i tineskapet Tina gjør det mulig å bevare ferskheten i råvarene under opptiningen takket være den unike kombinasjonen av høy luftgjennomstrømning, lavtemperaturdamp og et overflatetermometer som styrer selve prosessen.

tina-1200-steeltech
Tineskapet Tina

iPinium Tina 1200 R
Størrelse: 945 x 685 x 1670 (L x D x H)
Referansenr.: S500501101

Tineskapet Tina, brosjyre
Tineskapet Tina, film
Dokumentasjon
Produktinformasjon (på engelsk)


tina-180-steeltech
Tineskapet Tina

iPinium Tina 180
Størrelse: 830 x 795 x 1060 (L x D x H)
Referansenr.: S500600001

Tineskapet Tina, brosjyre
Tineskapet Tina, film
Dokumentasjon
Produktinformasjon (på engelsk)


Snakk gjerne om iPinium!