iPiniums historie

Selskapet ble grunnlagt i 2000. Forretningsideen var å utarbeide innovative løsninger til den profesjonelle storkjøkkenindustrien. Selskapet har jobbet med en lang rekke prosjekter, der det mest fremtredende er Tineskapet Tina som ble lansert 2001. Produktet er patentert.

Undertegnede tok med seg patenten på komposittmaterialet iPinium (registrert varemerke) og drog til Sør-Tyskland for blant annet å besøke en fabrikk som produserte storkjøkkenutstyr. En grillrist ble presentert og steketestene som ble gjennomført, viste interessante resultater. Dette førte til begynnende diskusjoner om mulighetene for å lansere produktene på markedet (produksjon, sertifikat, lovgivning osv.)

På grunn av andre prioriteringer ble ikke prosjektet sparket i gang før i midten av 2004. Første tiltak var å finne en produsent og sikre kvalitetskravene som gjaldt grillristen. Fra første stund forstod vi at overflatebelegget kom til å spille en avgjørende rolle.

Å finne frem til en som kunne oppfylle samtlige krav = kunne overføre varme optimalt, godkjent av myndighetene, lett å gjøre ren og robust. Vi kan trygt påstå at i løpet av årene som gikk, har vi tatt i bruk de fleste metoder som for eksempel silikon, anodisering, nanoteknologi med mer.

Parallelt med arbeidet for å finne det rette belegget, lette vi også etter en mulighet til å utvide sortimentet til også å omfatte kantiner, det vil si at vi utviklet et brett (som etter laboratorietester skulle gi oss 2 mm) med de samme unike egenskapene våre som grillristen. Dette skjedde i 2008 og har etter investeringer i ulike verktøy ført til at sortimentet vårt i dag omfatter Gastronorm 1/1, 2/3, 1/2 og 1/3 i 20, 40 samt 60 mm dybde.

Vi videreutviklet også grillristen vår til det vi kaller Grille Steke Bake, det vil si at vi griller på den enes siden og steker og baker på den andre. Potetbaker samt Multifryer er flere produkter i iPinium-familien.

For drøyt fire år siden innledet vi et samarbeid med Whitford, en verdensledende leverandør av overflatebehandlingsteknologi til næringsmiddelindustrien. Samarbeidet resulterte i at vi fant det optimale belegget, Eterna (les mer om det på nettsiden vår). ETERNA inngår i PTFE-familien og oppfyller samtlige strenge krav. Sett fra et rengjøringssynspunkt er våre produkter ekstremt enkle å rengjøre, og både hånd- og maskinvask er tillatt.

Finspång, 16. februar 2012
Stephan Forsström
Adm.dir.
iPinium AB

Snakk gjerne om iPinium!