Grundläggande utbildningstest

Frågor för slutanvändare. Du måste svara rätt på 90% av alla frågor. Testet består av flervalsfrågor. Antalet korrekta alternativ varierar. Fyll i ditt namn och e-postadress. Om du klarar mer än 90% av frågorna skickar vi ett diplom till dig.

Antal frågor: 29Nästa
Berätta gärna om iPinium!