iPiniums historia

Bolaget etablerades år 2000. Affärsidén var att ta fram innovativa lösningar för den professionella storköksindustrin. Bolaget har jobbat med ett flertal projekt där det mest framträdande är Upptiningsskåpet Tina som lanserades 2001. Produkten är patenterad.

Refererande till vårt patenterade compositmaterial iPinium (varumärkesskyddat) reste undertecknad till södra Tyskland och besökte bl.a. en fabrik som producerade storköksutrustning. Ett grillgaller presenterades och stektesterna som genomfördes visade intressanta resultat. Detta ledde till att diskussioner inleddes om möjligheterna att ta produkten till marknaden (produktion, certifikat, lagstiftning etc.)

På grund av andra prioriteringar inleddes inte projektet förrän mitten av 2004. Första åtgärd var att hitta produktion och säkerställa kvalitetskrav gällande grillgallret. Från allra första stund förstod vi att ytbeläggningen skulle spela avgörande roll.

Att hitta densamma som skulle lösa samtliga krav = kunna transferera värme optimalt, godkänd av myndighet, lättrengörlig samt tålig. Vi kan lugnt påstå att under åren som gick har de flesta metoder använts såsom silikon, anodisering, nanoteknologi mm.

Parallellt med att hitta beläggningen letade vi också efter möjligheten att bredda sortimentet att också omfatta kantiner d.v.s. utveckla en plåt (som efter labtester skulle ge oss 2 mm) med samma unika egenskaper som vårt grillgaller. Detta skedde 2008 och har efter investeringar i olika verktyg lett till att vårt sortiment idag omfattar Gastronorm 1/1, 2/3, 1/2 och 1/3 i 20, 40 samt 60 mm:s djup.

Vi vidareutvecklade även vårt grillgaller till vad vi kallar Grilla/Steka/Baka dvs. vi grillar på ena sidan och på den andra steker vi samt bakar. Potatisbakare samt Multifryer är ytterligare produkter i iPiniumfamiljen.

Drygt 4 år tillbaka startade vi ett samarbete med Whitford, världsledande inom ytbehandlingsteknik inom livsmedelsindustrin. Samarbetet resulterade i att vi hittat den optimala beläggningen, Eterna (läs mera på vår hemsida). ETERNA tillhör PTFE familjen och klarar samtliga högt ställda krav. Ur rengöringssynvinkel är våra produkter extremt lätta att rengöra och både hand- alternativt maskindisk är tillåtet.

Finspång februari 2012-02-16
Stephan Forsström
CEO
iPinium AB

Berätta gärna om iPinium!