Stort avtal undertecknat

iPinium har tecknat avtal med Upphandlingscenter Fjärde storstadsregionen (Norrköping, Linköping, Finspång, Kinda, Söderköping och Valdemarsvik) gällande
leveranser av Stek/Grillbleck, med mycket  betydande volymer, under 2 år.

-Oerhört glädjande säger Stephan Forsström, CEO. Avtalet är banbrytande för iPinium som, sedan starten för 13 år sedan, främst levererat sina produkter till ledande ugnsproducenter i Europa och USA. Att få en direktdialog med slutanvändare har både varit och är utvecklande och lärorikt samt hjälper oss till ytterligare förbättringar. Vill gärna speciellt framhålla samarbetet med Norrköping där omfattande tester senaste året utförts och legat till grund för avtalet.

Berätta gärna om iPinium!