Idéer som förverkligar Matlandet

Ett förslag från kostenheten Norrköpings kommun, inskickat till Landsbygdsdepartementet i Augusti 2013

norrkopingNya tillagningsmetoder

På kostenheten i Norrköpings kommun har de börjat använda nya tillagningsmetoder. Metoderna effektiviserar matlagningen, minskar energianvändningen och miljöbelastningen, samt förbättrar arbetsmiljön i hela köket.

Tillagning på bleck i ugn

De har investerat i bleck som har en patenterad aluminiumbeläggning. Både tillagningen och efterarbetet går snabbare. Arbetet blir därmed enklare och roligare. Den tid som frigörs från matlagningen när de nya blecken används kan läggas på att utveckla verksamheten ytterligare.

Läs förslaget i sin helhet i PDF format här.

Berätta gärna om iPinium!